Омельницька об'єднана сільська територіальна громада

Кременчуцький район, Полтавська область

Оголошення


15.01.2021
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

-  Провідного спеціаліста Відділу охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

Основні посадові обов’язки:

1. Реалізує державну політику у сфері соціального захисту дітей. У співпраці з іншими структурними підрозділами проводить обстеження умов проживання дитини та з'ясовує обставини відсутності батьківського піклування, оформлює  відповідний акт.

2. Влаштовує до сімейних  форм виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, оформлює документи  щодо переведення такої категорії дітей на інші форми влаштування.

3. Готує комплект документів щодо підтвердження набуття дитиною статусу  дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

4. На кожну дитину, яка потребує влаштування до сімейних форм виховання, складає обліково-статистичну картку, акт обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, здійснює опис майна, що належить дитині.

5. Веде банк даних про дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі обліково-статистичних карток.

6. Виконує  інші завдання та  доручення, що належать до компетенції.

7. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта: вища освіта не нижче ступеня бакалавра професійного спрямування за напрямом соціальної роботи;

Досвід роботи: від 1 року;

Володіння державною мовою: вільне;

Знання чинного законодавства, актів законодавства у сфері соціально-правового захисту дітей з урахуванням специфіки функціональних обов’язків,  Конституції України, Сімейного кодексу України, Постанови КМУ №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», інше.

Технічні вміння: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel); вміння інсталяції та налаштування системного програмного забезпечення.

Особи, які відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до конкурсної комісії наступні документи:

- Заяву про участь у конкурсі;

- 2 фотокартки розміром 3х4;

- Копію паспорта громадянина України;

- Копія ідентифікаційного коду;

- Копію (копії) документа (документів) про освіту;

- Заповнену особову картку встановленого зразка(форма №П-2ДС, автобіографія);

- Е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відповідно до вимог  Закону України «Про запобігання корупції».

Заява про участь та відповідні документи подаються до конкурсної комісії виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.12.01.2021

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС


Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

-         Спеціаліста І категорії відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області(на період відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку основного працівника) – одна одиниця.

Вимоги до кандидата на посаду:

-         Повна вища освіта професійного спрямування за напрямом бухгалтерського обліку та звітності, вільне володіння державною мовою, вміння користуватися персональним комп’ютером (Microsoft word, Windows, Exel) досконало володіти державною мовою;

-         Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

Без вимог стажу роботи.

 Особи, які відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до конкурсної комісії наступні документи:

-         Заяву про участь у конкурсі;

-         2 фотокартки розміром 3х4;

-         Копію паспорта громадянина України;

-         Копія ідентифікаційного коду;

-         Копію (копії) документа (документів) про освіту;

-         Заповнену особову картку встановленого зразка(форма №П-2ДС, автобіографія);

-         Е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відповідно до вимог  Закону України «Про запобігання корупції».

Заява про участь та відповідні документи подаються до конкурсної комісії виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.
15.12.2020


18.08.2020

Оголошення!

Повідомлення про намір здійснити зміну діючого тарифу на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів, що надається Омельницьким комунальним підприємством.

Керуючись Порядком доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, Омельницьке комунальне підприємство доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючого тарифу  на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів.

Обрахунок тарифу на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.07.2006 року №1010, Наказу Мінрегіонбуду від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення». Відповідно до проведених розрахунків загальний розмір тарифу на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів складатиме:

Розмір тарифу та його структура зі збору та вивезення ТПВ :

  1. Прямі матеріальні витрати :                                                   2,98 грн.
  2. Прямі витрати на оплату праці основних робітників:          7,76 грн.        
  3. Загальновиробничі витрати:                                                   9,18 грн.
  4. Адміністративні витрати:                                                      1,61 грн.
  5. Витрати на збут:                                                                     1,52 грн.

Всього планова собівартість ТПВ на 1 особу в місяць: 23,05 грн.

При проведенні системи водопостачання в селі Омельник, робочою групою управління проектом було проведено вивчення соціальних ситуацій, особлива увага приділялась соціальній ситуації «Потребую, бажаю, не можу».  Кількість домоволодінь, які відповідали даній ситуації склала 19,2 % від загальної кількості домоволодінь, що потребують даної послуги.

Враховуючи вищевикладене та економічну ситуацію, що виникла в період карантину щодо коронавірусу (COVID-19) пропонується зменшення розміру тарифу на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на 50 %, тобто з 23,05 грн. , до 11,53 грн. на 1 особу в місяць.

Різницю в тарифі запропонувати відшкодувати виконавчому комітету Омельницької сільської ради Кременчуцькому району Полтавської області.

 

Обґрунтування причин зміни тарифу.

Діючі тарифи не забезпечують в повній мірі відшкодування витрат на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів.

Основними чинниками зростання фактичної собівартості даного виду послуг є зміна мінімального розміру заробітної плати, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини.

Відповідно до п.2.12 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130  «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» зауваження  та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються  на протязі 14 календарних днів з дня опублікування в засобах масової інформації.

Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу Омельницького комунального підприємства.

Адміністрація Омельницького КП.

 


Розрахунок тарифів на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів»

Плановий обсяг ТПВ -  2023 м3/рік

1. Прямі матеріальні витрати:   667120,00 грн.

- витрати на паливно -мастильні матеріали - 67120,00 грн.


2. Прямі витрати на оплату праці основних робітників:  175013,70 грн.

- оплата праці тракториста -102762,18 грн.

- оплата праці вантажника - 72251,52 грн.


3. Загальновиробничі витрати: 207073,31 грн.

-       оплата праці  майстра - 71709,16 грн.

-       оплата праці директора - 135364,15 грн.

4. Адміністративні витрати: 36320,06 грн.

5. Витрати на збут:  34250,98 грн.

- оплата праці касира -34250,98 грн.


Разом планова собівартість: 519778,06 грн.

Кількість населення - 1879 осіб.


Планова собівартість ТПВ на 1 особу в місяць -     23,05 грн.


Бухгалтер                                                              Г.О. Левицька04.08.2020

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування:

Генеральний план сіл Радочини, Яремівка (Гришівка), Яремівка Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Омельницька сільська рада Кременчуцького району полтавської області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області http:omelnikotg.gov.ua– 04.08.2020 р.

Публікація заяви  в газеті  «Село Полтавське» -  05.08.2020 р та в газеті «Перемога» - 07.08.2020 р.

Дата подання повідомлення про оприлюднення  звіту про стратегічну екологічну  оцінку на офіційному веб-сайті Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області http:omelnikotg.gov.ua– 04.08.2020 р. Публікація повідомлення  в газеті  «Село Полтавське» - 05.08.2020 р та в газеті «Перемога» - 07.08.2020 р.

Дата оприлюднення звіту СЕО на офіційному веб – сайті  Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області http:omelnikotg.gov.ua – 04.08.2020 р

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до проекту документу державного планування та звіту СЕО.

Зауваження та пропозиції до проекту документа державного планування та звіту СЕО подавати  за адресою: 39713, Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Омельник, вул.Центральна, буд. 66. Електронна адреса –  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Тел 0536-758286.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання відбудуться 11.08.20р. об 11:00 годині в приміщенні Омельницької сільської ради за адресою: 39713, Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Омельник, вул. Центральна, буд. 66. Електронна адреса –  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Тел 0536-758286.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області. Адреса: 39713, Полтавська область Кременчуцький район с. Омельник, вул. Центральна, буд 66. Електронна адреса –  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Тел 0536-758286. 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області. Адреса: 39713, Полтавська область Кременчуцький район с. Омельник, вул. Центральна, буд 66. Електронна адреса –  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Тел 0536-758286

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної із здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області. Адреса: 39713, Полтавська область Кременчуцький район с. Омельник, вул. Центральна, буд 66.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.


Заява Про визначення обсягу ’’Стратегічної екологічної оцінки” Проекту документу державного планування "Генеральний план сіл Радочини, Яремівка (Гришівка), Яремівка”. Завантажити


Звіт про СЕО Завантажити25.05.2020


15.04.2020 17:04
13.04.2020 16:48
Увага! Нерест – 2020!

З метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції та місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Полтавським рибоохоронним патрулем (наказ від 16.03.2020 №55) встановлено наступні терміни заборони на лов (добування) риби у весняно-літній період природного відтворення (нересту) у 2020 році:

- Кременчуцьке водосховище у межах адміністративної території Полтавської області – з 25 березня по 9 червня (включно);

- у всіх інших рибогосподарських водних об’єктах – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок – з 1 квітня по 30 червня.

В період нересту риби забороняється проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах.

На період нересту риби в місцях, які оголошені нерестовищами, а саме – Сулинська затока загальною площею 31,16 тис. га – заборонено пересування всіх плавучих засобів (за винятком установлених судових ходів, транзитного проходу, виконання робіт по встановленню бакенів і у випадках надзвичайної потреби), крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

Проте, під час весняно-літньої заборони на добування водних ресурсів дозволяється любительський лов риби однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з блешнею з берега в межах населених пунктів, за винятком Сулинської затоки.

Також повідомляємо про встановлення заборони на лов (добування) раків у зв’язку з виношуванням ікри та першою линькою з 1 квітня по 30 червня 2020 року.

Нагадуємо, що порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності.

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації закликає суворо дотримуватись встановлених норм законодавства під час нересту, адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби.
06.03.2020 15:5605.03.2020 16:4020.12.2019 15:48

Шановні жителі Омельницької громади!!!


Нагадуємо, що до 31 грудня 2019 року необхідно підписати декларацію із сімейним лікарем для надання медичних послуг. З 01 січня 2020 року у разі відсутні такої декларації всі медичні послуги будуть надаватися на ПЛАТНІЙ основі. На території Омельницької громади діє 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі - АЗПСМ), працює 2 сімейних лікаря, до яких можна звернутися для підписання декларації:

Омельницька АЗПСМ: с. Омельник, вул. Леонова, 10

Понеділок-п’ятниця     800 – 1600

Субота                           800-1200

Сімейний лікар – Клименко Сергій Іванович, т. 096 087 14 80

 

Рокитненська  АЗПСМ: с. Рокитне, вул. Шевченка, 2

Понеділок – п’ятниця     800-1600

Субота                             800-1200

Сімейний лікар – Маз Наталія Юріївна, т. 097 783 21 86

 

Відділ ОЗПСЗН Омельницької с/р
08.11.2019 14:0507.11.2019 17:0201.11.2019 15:27
28.10.2019 15:43
02.10.2019 16:40


13.09.2019 15:3828.08.2019 16:4522.07.2019 17:0509.07.2019 08:4505.07.2019 17:15

18.06.2019 15:5310.06.2019 10:4527.05.2019 16:18
27.05.2019 13:32
17.05.2019  15:49
15.05.2019  16:45 

Кременчуцький місцевий центр з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

м.Кременчук вул.Небесної сотні, 54

Прийом громадян: понеділок – п’ятниця з 09.00.-18.00

( (05366) 3-00-38

E- mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Порядок відшкодування вартості послуги з догляду

за дитиною до трьох років муніципальна няня .

З 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям.

Механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” визначається “Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (затверджений  Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019р. №68).


Хто така муніципальна няня.

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років. Тобто це няня, яка надає послуги відповідно до договору, декларує свої доходи та платить податки.

Отримувач послуги муніципальної няні

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Важливо! Компенсація за послуги няні не скасовує декретні виплати та відпустку з догляду за дитиною. Також залишаються інші соціальні пільги та виплати, які отримує родина.

 Хто забезпечує призначення та виплату компенсації

Призначення та виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюються згідно з рішенням місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги  у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Як отримати компенсацію за послугу “муніципальна няня”.

Самостійно знайти няню та укласти у письмовій формі договір чи угоду про здійснення догляду за дитиною. Нотаріального завірення такий договір не потребує. Важливо, щоб у ньому була зазначена назва послуги, її обсяги з зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін. Отже, в  договорі є низка важливих умов, яких необхідно дотримуватись при підписанні, тому при оформленні таких документів краще звертатись до юристів. До речі, в нагоді стане допомога юристів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня”  протягом місяця після укладення договору отримувач послуги подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та відповідні документи/відомості у паперовій або електронній формі:

 • ·заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • ·заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • ·копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • ·документи, що підтверджують витрати на оплату за послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 • ·свідоцтва про народження дитини;
 • ·паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • ·документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • ·документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • ·рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В разі подання документів в електронній формі, заява та відомості, що подаються підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

Документи розглядають протягом десяти робочих днів, потім погоджують виплату компенсації або відмовляють. Про рішення повідомляють упродовж трьох робочих днів після його ухвалення. Батьки можуть оскаржити відмову у виплаті компенсацій.

В подальшому батьки/опікуни щомісяця до 5 числа в письмовій (електронній) формі надають в УСЗН докази оплати послуг няні. Виплати проводяться щомісяця на той рахунок, який був вказаний у пакеті документів. Якщо цього не зробити або надіслати чеки пізніше – держава не буде виплачувати компенсацію «муніципальної няні» за поточний місяць. Виплати продовжаться із наступного місяця, якщо батьки вчасно подадуть документи, що підтверджують оплату послуг.

Також, отримувач послуги зобов“язаний протягом одного робочого дня інформувати УСЗН про розірвання договору  або про інші обставини, що можуть вплинути на надання компенсації за послуги муніципальної няні.

Виплата раніше призначеної компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється, у разі коли отримувачем послуги “муніципальна няня” було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги “муніципальна няня”, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення.

Виплата раніше призначеної компенсації послуги “муніципальна няня” також припиняється:

- у разі переїзду отримувача послуги до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги “муніципальна няня” (розірвання договору, смерть отримувача послуг “муніципальна няня”, дитини, припинення діяльності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, яка надає послугу “муніципальна няня”), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

- за заявою отримувача послуги “муніципальна няня” - з місяця, наступного за місяцем її подання.

Нагадуємо, за безоплатною правовою допомогою у м.Кременчуці можна звернутися  за адресою: м. Кременчук, вул.Небесної Сотні, 54. тел: (05366) 3-00-38.


Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.


Кременчуцький місцевий

центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги
02.04.2019 16:4002.04.2019 16:3220.03.2019 15:45
20.03.2019 15:20
20.03.2019 11:40
19.03.2019 16:53
24.01.2019 16:57
18.01.2019 16:45

14.01.2019 16:06

20.12.2018 15:56

09.11.2018 15:46
22.10.2018 16:45

20.08.2018 16:4802.07.2018 08:22
УВАГА! ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ!

З 01.07.2018 р. змінились реквізити розрахункових рахунків та МФО банку для сплати податків.
Для детальної інформації по окремому виду податку натисніть на посилання: Файл18.06.2018 16:30

04.06.2018 11:5022.05.2018 17:03
18.04.2018 11:01

08.11.2017 16:0414.09.2017 13:0504.09.2017 19:0103.08.2017 11:0321.07.2017 15:3821.07.2017 15:3322.05.2017 10:2029.04.2017 09:4112.04.2017 11:0313.03.2017 15:1513.03.2017 15:1003.02.2017 11:38